Projektitutkija / tutkimusavustaja / Project research of research assistant

  • Fixed term / Määräaikainen työsuhde
  • Turku

Website University of Turku / Turun yliopisto

1-2 project researchers or research assistants: data science

The University of Turku is a world-class multidisciplinary research university which offers interesting challenges and a unique vantage point to national and international research and education.

1-2 project researchers or research assistants: data science

The Department of Computing at the University of Turku is searching for 1-2 Project researchers or research assistants in data science. The positions are fixed-term ending December 31, 2024. The start date can be without delays, or during 2023 as agreed with the applicant.

The positions focus on the development and application open data science methods, with a particular focus on statistical and probabilistic programming, machine learning and high-performance computing. The methods are applied to study complex natural and social systems in international collaboration projects of the research team. The work is research-oriented but may include contributions to other research-supporting tasks, such as coordination and teaching related tasks. The work is supervised by professor Leo Lahti (data science; Department of Computing).

A successful applicant for the project researcher is required to have a higher university degree (MSc or MSc tech degree) relevant for the position. The degree must be completed by the end of the application period. In addition, the person selected for this position is expected to be interested in postgraduate studies and must apply for the right to study at the University of Turku graduate school. A person selected for the research assistant position is expected to have a successful study record in a relevant field, and interest to proceed towards doctoral studies after graduation.

The qualification requirements of the positions are stated in the University of Turku Rules of Procedure: https://www.utu.fi/en/university/organisation

We expect study and/or work experience and demonstrated track record in a suitable field, considering the career stage (STEM fields and application areas of scientific computing). We also expect good communication skills, independence, collaboration skills, motivation to work in a multidisciplinary environment, and earlier experience in scientific programming (esp. R/Julia). Previous academic and other work experience will be considered beneficially. The position requires fluent skills in English (written and spoken).

The salaries are determined in accordance with the University salary system for teaching and research personnel. For a project researcher the salary will be in the beginning of the employment around 2400-2500 euros/month, depending on previous experience and skills. For a research assistant the salary will be in the beginning of the employment around 2150-2300 euros/month, depending on previous experience and skills.

The amount of the salary is defined when the employment contract is prepared.

A six (6) month trial period applies to the positions.

Applications must be submitted at the latest on Friday September 15, 2023 (23:59) using the electronic application form of the University of Turku at the following address: https://www.utu.fi/careers

The link to the application system is at the beginning of this announcement (“Apply for the job”).

The application written in English should include, in PDF format:

  1. A motivation letter (1 page),
  2. CV (max. 2 pages), incl. contact information for 1-2 referees (name, affiliation, email and/or phone number)
  3. List of Publications
  4. Copies of degree certificates with translation in English
  5. Study transcripts (courses and grades)
  6. Other documents that may affect the decision-making

We welcome you to our multicultural working community. In case you are not familiar with Finland as a place to live and work, we offer you orientation support.

University of Turku is a world-class research university with an active research community in computational life sciences. The team at the Department of Computing focuses on modern computational science with a stimulating multidisciplinary research environment and international collaboration networks. The working language is English, and support for international staff is available. Please read further information at the website https://www.utu.fi/en/university/come-work-with-us.

City of Turku is a vivid, middle-sized student city with 200,000 inhabitants, beautiful natural surroundings and ample opportunities for free-time activities.

The research team’s home pages: datascience.utu.fi

For further information about the positions, please contact professor Leo Lahti, leo.lahti@utu.fi

Regarding the recruitment process, please contact HR Specialist Nina, nina.reini@utu.fi

SUOMI

1-2 projektitutkijan tai tutkimusavustajan tehtävää: datatiede

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan. 

 

1-2 projektitutkijan / tutkimusavustajan tehtävää: datatiede

Turun yliopiston Tietotekniikan laitos hakee 1-2 projektitutkijaa tai tutkimusavustajaa datatieteen alalle. Tehtävät ovat määräaikaisia ja päättyvät 31.12.2024. Työ on mahdollista aloittaa viiveittä tai yhdessä sovittavana ajankohtana vuoden 2023 aikana.

Hankkeessa kehitetään avoimen datatieteen menetelmiä, joissa korostuvat tilastollinen ja probabilistinen ohjelmointi, koneoppiminen ja tieteellinen suurteholaskenta. Kehitettäviä menetelmiä sovelletaan kompleksisten luonnollisten ja yhteiskunnallisten järjestelmien tutkimukseen ryhmän kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa. Työ on tutkimuspainotteinen, mutta voi sisältää myös muita tehtäviä, kuten koordinointi- ja opetukseen liittyviä tehtäviä. Työn ohjaajana toimii datatieteen professori Leo Lahti.

Projektitutkijan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinto), jonka tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Lisäksi projektitutkijan tehtävään valitulta henkilöltä odotetaan kiinnostusta jatko-opintoihin ja hänen tulee hakea opiskeluoikeutta Turun yliopiston tutkijakoulusta. Tutkimusavustajan tehtävään valittavalta edellytetään hyvää opintomenestystä soveltuvalla alalla sekä kiinnostusta edetä valmistumisen jälkeen tohtoriopintoihin.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty tarkemmin Turun yliopiston johtosäännössä: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/organisaatio

Odotamme hakijoilta tehtävien uravaiheeseen soveltuvaa opinto- ja/tai työkokemusta relevantilta alalta (esim. matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniset tieteet sekä laskennan sovellusalat). Edellytämme hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, itsenäisyyttä, yhteistyökykyä, motivaatiota työskennellä monitieteisessä ympäristössä, ja kokemusta tieteellisestä ohjelmoinnista (erityisesti R/Julia). Aiempi tieteellinen kokemus ja muu soveltuva työkokemus katsotaan eduksi. Sujuva englannin kielen taito on välttämätön.

Palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön mukaan.

Projektitutkijan tehtävän aloituspalkka on arviolta 2400 – 2500 euroa/kk riippuen aiemmasta kokemuksesta ja osaamisesta. Tutkimusavustajan aloituspalkka on arviolta 2150 – 2300 euroa/kk riippuen aiemmasta kokemuksesta ja osaamisesta. Palkka määritellään työsopimusta laadittaessa.

Tehtävissä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakemus tulee jättää viimeistään perjantaina 15.9.2023 (23:59) yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä. Linkki järjestelmään on ilmoituksen alussa kohdassa (”Täytä hakemus”). Ilmoitus on luettavissa osoitteessa: www.utu.fi/tyopaikat

Englanninkieliseen hakemukseen tulee sisällyttää PDF-muodossa:

1) motivaatiokirje (1 sivu)

2) ansioluettelo (maksimi 2 sivua), sis. 1-2 suosittelijan yhteystiedot (nimi, työpaikka, sähköposti ja/tai puhelinnumero)

3) julkaisuluettelo

4) tutkintotodistukset

5) opintorekisteriote

6) muut oleelliset dokumentit

Lisätietoa tehtävästä antaa professori Leo Lahti, leo.lahti@utu.fi

Tutkimusryhmän kotisivut: datascience.utu.fi

Lisätietoja hakuprosessista: henkilöstöasiantuntija Nina Reini, nina.reini@utu.fi

To apply for this job please visit www.utu.fi.