1-5 Tutkimusavustajaa / Research assistants

  • Fixed term / Määräaikainen työsuhde
  • Turku

Turun yliopisto

1-5 Research assistants (Summer 2023) in Health Technology

1-5 Research assistant positions (Summer 2023) in Health Technology: Data analytics for health data

 

Digital Health Technology, Department of Computing, Summer 2023

Job description:

The digital health technology research group is looking for 1-5 research assistants for summer 2023, to work together with our researchers on a variety of research problems. Our mission is to discover, invent and innovate new solutions for saving lives and making life more livable. Healthcare technology that can empower people to improve their health: to analyze physical conditions and alert for possible diseases. As part of the assistant work you will implement data analytics methods based on machine learning and signal processing working with real-world health data.

Selected research assistants will be assigned to different research projects in the group based on their qualifications and interests, and the needs of the projects. Typical research tasks include developing methods for analysing biosignals, such as electrocardiography (ECG), photoplethysmography (PPG), video-based heart rate and respiration rate extraction, and skin conductance (SC), in order to support development of effective health monitoring methods. Further areas of interests include development of machine learning based approaches to biological interaction prediction, and privacy preserving machine learning for sensitive health data. The work done can serve as a basis for a MSc thesis topic.

See https://healthtech.utu.fi/ for more info on us and our research.

Required basic skills:

Programming (preferably Python, but other languages are appreciated too) and documentation skills. Additional knowledge in health technology, machine learning, computer vision, digital signal processing or statistical methods is an asset.

We are searching for 1-5 research assistants.

Duration: The positions are fixed-term and the duration is 3 months.

Period: one or more period(s) during summer 2023

Salary: The salary for a research assistant is based on the University salary system for teaching and research personnel. The salary is at level 1 on the job demands chart and is approximately 2030– 2200 euros/month, depending on qualifications and experience. Trial period is one month.

Applications should be submitted at the latest on Monday, March 6, 2023 (23:59) using the electronic application form of the University of Turku on the following address: https://intranet.utu.fi/en/news/open-vacancies

The link to the application system is at the beginning of this announcement (“Apply for the job”).

Please attach your Curriculum Vitae, study transcript and motivation letter. 

1-5 tutkimusavustajaa (Kesä 2023) Tietotekniikan laitoksen terveysteknologian yksikköön

Työnkuvaus:

Hae tutkimusavustajaksi Turun yliopiston terveysteknologian tutkimusryhmään kesälle 2023 ja osallistu terveysteknologian tutkimuksen tekemiseen! Terveysteknologian tutkimuksessa kehitetään uusia ratkaisuja elämänlaadun parantamiseksi, ja tarjotaan keinoja, joiden avulla ihmiset voivat seurata terveyttään ja havaita piileviä sairauksia ajoissa. Terveysteknologian tutkimusavustajana kehität ja toteutat data-analytiikkaan, koneoppimiseen, IoT sekä signaalinkäsittelyyn liittyviä tietoteknisiä ratkaisuja terveysteknologiaan.

Valitut tutkimusavustajat toimivat eri tutkimushankkeissa osaamisestaan ja kiinnostuksen kohteistaan riippuen. Tutkimustehtävät voivat liittyä esimerkiksi tehokkaiden ja tarkkojen järjestelmien ja menetelmien kehittämiseen, jotka liittyvät esimerkiksi elektrokardiogrammiin (EKG), fotopletysmogrammiin (PPG), videopohjaiseen sydämen ja hengityksen liikkeen arviointiin tai ihon sähkönjohtavuuden mittaukseen (SC). Merkittäviä terveysteknologian tutkimussuuntia ovat myös biologisten ineraktioiden ennustaminen, sekä tietoturvallisten koneoppimismetodien kehittäminen sensitiiviselle terveysdatalle. Tutkimusavustajan työ voi toimia diplomityön tai pro gradu -tutkielman pohjana.

Lisätietoa tutkimustoiminnastamme löydät kotisivuiltamme https://healthtech.utu.fi/.

Tarvittavat perustaidot:

Työ edellyttää hyvää englanninkielen taitoa, sekä ohjelmointi- (ensisijaisesti Python, mutta muidenkin kielien osaaminen on eduksi) ja dokumentointiosaamista. Lisäksi tietämys koneoppimisesta, konenäöstä, digitaalisesta signaalinkäsittelystä tai tilastollisista menetelmistä katsotaan eduksi.

 

Haettavana on 1-5 tutkimusavustajan paikkaa.

Tutkimusavustajan tehtävä on määräaikainen ja sen kesto on kolme (3) kuukautta.

Harjoittelun ajankohta: yksi tai useampi jakso kesällä 2023

Palkka: Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön mukaisesti. Tutkimusavustajan palkka on tasovaatimusten kaavion tasolla 1. Palkkaus aiemmasta kokemuksesta ja osaamisesta riippuen on noin 2030-2200 euroa kuukaudessa. Koeaika on yksi kuukausi.

Hakemus tulee jättää viimeistään maanantaina 6.3.2022 (23:59) yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä. Linkki järjestelmään on ilmoituksen alussa kohdassa (”Täytä hakemus”). Ilmoitus on luettavissa osoitteessa: https://intranet.utu.fi/fi/ajankohtaista/avoimet_tehtavat/

Liitä hakemukseesi ansioluettelo, opintorekisteriote ja motivaatiokirje.

To apply for this job please visit www.utu.fi.