3-6 projektitutkijaa / tutkimusavustajaa jatkuvan oppimisen hankkeisiin

  • Fixed term / Määräaikainen työsuhde
  • Anywhere

Turun yliopisto

3-6 projektitutkijaa / tutkimusavustajaa jatkuvan oppimisen hankkeisiin

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan. 

 

Turun yliopiston Tietotekniikan laitoksen Ohjelmistotekniikan tutkimusryhmä hakee 3-6 projektitutkijaa / tutkimusavustajaa määräaikaisiin työsuhteisiin jatkuvan oppimisen hankkeisiin:

Työt voidaan aloittaa syyskuussa 2023 tai sopimuksen mukaan. Tehtävät päättyvät 31.12.2024. Tehtävät ovat kokoaikaisia, mutta yhteisestä sopimuksesta myös osa-aikainen työskentely on mahdollista.

Hankkeissa kehitetään jatkuvan oppimisen ICT-tarjontaa Turun yliopistossa ja toteutetaan kursseja yliopiston ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Tavoitteena on tarjota jatkuvan oppimisen polkuja, joiden avulla mm. työelämässä olevat ICT- sekä muiden alojen ammattilaiset voivat kehittää ja täydentää omaa ammatillista osaamistaan. Projektitutkijoiden tehtävänä on osana hanketiimejä osallistua jatkuvan oppimisen sisältöjen kehittämiseen ja hankkeiden koordinointiin sekä osallistua yksittäisten kurssien suunnitteluun, opetusmateriaalien tuotantoon sekä kurssien toteuttamiseen. Tehtävien sisältöä on mahdollista suunnata kunkin hakijan oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaisesti.

Edellytämme hakijalta hyvää ohjelmointitaitoa, hyviä kommunikointitaitoja, kykyä itsenäiseen sekä järjestelmälliseen työskentelyyn ja hyvää suomen sekä englannin kielen taitoa. Lisäksi projektitutkijalta vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa tietotekniikasta, tietojenkäsittelytieteestä, tietojärjestelmätieteestä tai vastaavalta tieteenalalta.

Lisäksi eduksi hakijalle katsotaan:

–          Osaaminen web-kehityksen tekniikoista

–          Osaaminen ohjelmistotuotannon menetelmistä

–          Osaaminen Green ICT:stä ja kestävästä ohjelmistokehityksestä

–          Aiempi kokemus koordinointi- ja projektinhallintatehtävistä

–          Aiempi opetuskokemus tietotekniikan yliopistokursseista tai muista ICT-alan kursseista

–          Aiempi kokemus tutkimuksen tekemisestä

–          Pedagogiset opinnot

–          Hyvä opintomenestys korkeakouluopinnoissa

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/organisaatio 

Projektitutkijan palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 2-4 mukaisesti, jossa tehtäväkohtainen palkanosa 1.9.2023 alkaen on 2182,19 – 2720,86 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6% – 50% tehtäväkohtaisesta palkasta.

Tehtäviin voidaan valita myös tietotekniikan tai tietojenkäsittelytieteen opintojen loppuvaiheessa oleva opiskelija, joka täyttää haun vaatimukset. Tällöin työnimikkeenä on tutkimusavustaja. Tutkimusavustajan palkka on vaativuustasolla 1, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa 1.9.2023 alkaen on 1984,19 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6% – 50% tehtäväkohtaisesta palkasta.

 

Tehtävissä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakemus tulee jättää viimeistään sunnuntaina 20.8.2023 (23:59) yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä. HUOM! Hakuaikaa on pidennetty.

Linkki järjestelmään on ilmoituksen alussa kohdassa (”Täytä hakemus”). Ilmoitus on luettavissa osoitteessa: www.utu.fi/tyopaikat 

Hakemukseen tulee sisällyttää motivaatiokirje (1 sivu), CV sisältäen tiedot tehtävään liittyvästä aiemmasta osaamisesta sekä mahdollisen linkin aiempaa osaamista esittelevään portfolioon (1-4 sivua), tutkintotodistukset, julkaisuluettelo ja opintorekisteriote (kurssit ja arvosanat) sekä mahdolliset muut oleelliset dokumentit.

Tutkimusryhmän kotisivu: https://tt.utu.fi/soft/

 

Lisätietoja tehtävistä antavat:

Tuomas Mäkilä, tuomas.makila@utu.fi

Anne-Maarit Majanoja, anne-maarit.majanoja@utu.fi

Erkki Kaila, erkki.kaila@utu.fi

 

 

Täytä hakemus

To apply for this job please visit www.utu.fi.