IT-alan projektiasiantuntija biologian tutkimusprojektiin

  • Fixed term / Määräaikainen työsuhde
  • Anywhere
  • 2022-06-30

Turun yliopisto, biologian laitos

Projektiasiantuntija (IT) määräaikainen tehtävä biologian laitoksella

Etsimme IT-alan opiskelijaa tai vastavalmistunutta työskentelemään projektiasiantuntijana ohjelmistokehittäjän roolissa sosiologisessa / evoluutiobiologisessa tutkimuksessa: https://www2.helsinki.fi/en/projects/learning-from-our-past

Projektiasiantuntijan rooli tutkimusprojektissa on itsetehdyn ETL-prosessin ylläpito ja jatkokehitys. Tutkimuksessa käytettävä data on louhittu “Siirtokarjalaisten tie” -nimisestä julkaisusta. Kirjat on skannattu ja ajettu OCR-työkalun läpi. Tästä saadusta tekstidatasta louhitaan tietoja hyödyntäen säännöllisiä lausekkeita (regular expressions) ja luonnollisen kielen prosessointia (natural language processing, NLP). Tiedot muutetaan tutkijoiden tarvitsemaan muotoon ja toimitetaan tutkijoiden saataville PostgreSQL-tietokantaan. Tietojen louhiminen, muuttaminen, PostgreSQL-tietokannan täyttäminen on toteutettu Python 3:lla. Projektiin voi tutustua tarkemmin teknisestä näkökulmasta sen Github-repositoryistä:

– Tiedon louhiminen: https://github.com/Learning-from-our-past/kaira-core

– Tietokannan populointi: https://github.com/Learning-from-our-past/karelian-db<

Tehtävä alkaa mahdollisimman pian ja kestää 6-8 kk. Paikka täytetään heti, kun sopiva hakija löytyy. Tehtävä sopii hyvin opiskelijalle ja työ on mahdollista opetella tehdessä, mutta aiempi kokemus vastaavista tehtävistä (Python) nopeuttaa työn edistymistä ja katsotaan eduksi. Tehtävä antaa kokemusta tutkimusryhmässä toimimisesta. Tehtävässä on kahden kuukauden koeaika.

Tehtävässä vaadittavat taidot:

– hyvä suomen kielen taito

– hyvä englannin kielen taito

– Relational Databases, design & käyttö & ylläpito:

  – MySQL

  – PostgreSQL

– Python

– vähintään perustason Linux-osaaminen

 

Eduksi luetaan seuraavien tunteminen:

– Docker

– Django

– git

– Kokemus tekstianalyysistä NLP-työkaluilla

– Ohjelmistojen yksikkö- ja integraatiotestaus.

Projektiasiantuntijan palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasokartan tason 6-8 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2170,31 – 2640,49 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 – 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkka määräytyy valittavan hakijan pätevyyden ja kokemuksen mukaan; opiskelijalla n. 2300 € ja maisteritasoisella alkaen 2480 €/kk.

Yliopisto on sitoutunut edistämään yhteisömme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoisuutta ja moniarvoisuutta. Kaikkia kiinnostuneita hakijoita taustasta riippumatta kannustetaan hakemaan.

Hakemukset tulee jättää viimeistään torstaina 30.6.2022 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy hakuilmoituksen alusta (”Täytä hakemus”). Hakemukseen on liitettävä motivaatiokirje, CV, tutkintotodistukset sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen. Ilmoitus on luettavissa osoitteessa http://www.utu.fi/tyopaikat

Lisätietoja antaa professori Virpi Lummaa, virpi.lummaa(at)utu.fi, ja tutkimuskoordinaattori John Loehr, john.loehr(at)helsinki.fi.

To apply for this job email your details to hemmi@utu.fi.