Test grant

Turun Yliopistosäätiön alaisen Tekniikan tukirahaston myöntämä apuraha on opiskelijalle vaihtoehtoinen tapa saada rahoitusta yrityksen/ yhteisön toimeksiantoon tai tarpeeseen vastaavan opinnäytetyön tekemiseen. Apurahan saaja ei ole työsuhteessa yritykseen ja immateriaalioikeudet (IPR) säilyvät opiskelijalla itsellään, ellei toisin sovita.  

Categories: Grants

Comments are closed.